Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Производство"

Дупница

Запознай се с условията

Описание на позицията

Производството се състои от две основни звена - Насипни продукти и Опаковка. В Насипни продукти стажантит ще имат възможност да проследат размерването на суровини и материали, последвано от процеси на гранулиране, таблетиране и обвиване за произвдоство на твърди лекарствени форми - таблети и капсули. Следва процес на опаковане в спрямо утвърдените стандарти за качество.

Отговорности

 • Запознаване с принципите на работа на различни видове машини в Производството;
 • Наблюдение над реални производствени процеси;
 • Изготвяне на Стандартни оперативни процедури, заявки или други документи свързани с различните видове дейности за Звено Насипни продукти и Опаковка;
 • Подпомагане на организирането на цялостния работен процес за звено Насипни Продукти или Опаковка.

Изисквания

 • Последен курс студенти в бакалавърска/магистърска програма по инженерна/техническа специалност
 • Желание за учене и развитие
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel)
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • Готовност за работа на сменен режим
 • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
 • Ориентираност към резултати
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения