Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант „Корпоративни връзки“

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

Мисията на „Корпоративни връзки“ е да добавя стойност за бизнеса. Ние се грижим за комуникациите на компанията, управляваме взаимоотношенията на нашия бизнес с широк кръг от заинтересовани страни, наша цел е да надграждаме корпоративната социална отговорност чрез стратегията за устойчиво развитие на ХАЙНЕКЕН - Създаваме по-добър свят!

Екип „Корпоративни връзки“ търси своя идеален кандидат за стаж:

 • продължителност:  6 месеца, планиран старт – юни
 • въвеждащо обучение и ментор, който ще Ви напътства през всяка стъпка
 • работа по проект, който ще развие Вашите професионални знания и умения
 • стажът е платен
image

Отговорности

 • Придобиване на практически опит и знания за корпоративните връзки в компания, сред лидерите в бързообортния сектор в страната;
 • Запознаване със стандартите за вътрешни и външни комуникации, изграждане на репутация и управление на корпоративния бранд;
 • Подпомагане реализирането на стратегията за устойчиво развитие;  
 • Активно участие в Проект „SWOT анализ за дигиталните комуникации на компанията и изграждане на стратегия за развитие“.

Изисквания

 • Студент бизнес  / хуманитарна специалност, напр. Връзки с обществеността, Корпоративни комуникации, Международни отношения и др.;  
 • Отлични умения за работа с MS Office, особено MS PowerPoint
 • Отлично ниво на владеене на английски език;
 • Проактивност, любопитство и готовност за учене;
 • Насоченост към постигане на резултати и екипен дух.