Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант по премия „Мапеи“

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

Стажът в отдел „Продуктово управление“ е в рамките на 1 месец през летния период на 2022 година в нашия офис в гр. София. Заради ограниченията поради пандемията от КОВИД-19, при обективна възможност за осъществяване на пътуване до Италия в рамките на 2022 година ще се извърши посещение на централата на компанията в Милано и изследователски център на „МАПЕИ“.

image

Отговорности

  • Ще подпомагате работата на продуктовите мениджъри и специалисти в различни продуктови направления при изготвяне на техническа документация
  • Ще съдействате при изготвянето на проекти и оферти

Изисквания

За да бъдат включени в конкурса като кандидати за премия „Мапеи“ е необходимо:

  • да кандидатстват с проект, в който да са заложени продукти от портфолиото „Мапеи“ и да го представят не по-късно от края на октомври 2021
  • да са студенти в инженерна или архитектурна специалност след 3 завършена година
  • да владеят много добре английски език