Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Осигуряване на качеството"

Дупница

Запознай се с условията

Описание на позицията

В "Осигуряване на качеството" стажантите ще имат възможност да разберат как се извършва проверка на всички документи, съпътстващи производството на всяка партида лекарствен продукт, като проверката гарантира, че всяка партида е произведена в съответствие с регулаторните изисквания и отговаря на всички качествени и количествени показатели. Осигуряване на качеството освобождават партидите за пазара.

image

Отговорности

 • Архивиране на партидна документация;
 • Взаимодействие с други отдели и предоставяне на партидна документация, при необходимост;
 • Предаване за унищожаване на партидна документация.

Изисквания

 • Последен курс студенти в бакалавърска/магистърска програма по химическа специалност с изучавани дисциплини -
 • Органична и аналитична химия, Молекулярна биология или Биотехнологии
 • Желание за учене и развитие
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel)
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • Готовност за работа на сменен режим
 • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
 • Ориентираност към резултати
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения