Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в отдел „Счетоводство “

Търговище

Запознай се с условията

Описание на позицията

Общността „Шишеджам“ е една от най-мощните индустриални компании в Турция, която оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост. Компанията оперира на територията на Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцeговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ и заедно със своите 85 години опит, 22 000 служители, производствени дейности в 14 държави и продажби в 150, компанията е един от трите водещи световни лидери в своя бранш.

Фирмата набира кандидати за провеждане на стаж в реална работна среда. По време на стажа одобреното лице ще има възможност да се запознае отблизо и в детайли със спецификите на извършваната дейност, както и да приложи на практика придобитите по време на обучението си знания.

image

Отговорности

Ние очакваме от теб:

 • Да участваш активно в 6 месечен платен стаж с работно време съобразено с твоята ангажираност в университета
 • Да подготвяш данни за статистическите отчети и формуляри за приключване на съответните отчетни периоди
 • Да изготвяш необходимите на ръководството справки, отчети и анализи
 • Работа със счетоводен и ТРЗ софтуер
 • Работа с документи, държавни институции, административни и офис ангажименти

Изисквания

Ако си:

 • Учащ в трети или четвърти курс бакалаври, учащи магистри или докторанти във висше учебно заведение – специалност „Счетоводство и контрол“, "Финанси" или с подобна насоченост
 • Мотивиран и отговорен
 • Имаш желание за усвояване на нови знания и умения
 • Спазваш установените фирмени стандарти при работа
 • Способен си да работиш в екип и динамична среда
 • Умееш да работиш с Microsoft Office
 • Владееш добре английски език