Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант Еколог

Търговище

Запознай се с условията

Описание на позицията

Общността „Шишеджам“ е една от най-мощните индустриални компании в Турция, която оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост. Компанията оперира на територията на Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцeговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ и заедно със своите 85 години опит, 22 000 служители, производствени дейности в 14 държави и продажби в 150, компанията е един от трите водещи световни лидери в своя бранш.

Фирмата набира кандидати за провеждане на стаж в реална работна среда. По време на стажа одобреното лице ще има възможност да се запознае отблизо и в детайли със спецификите на извършваната дейност, както и да приложи на практика придобитите по време на обучението си знания.

image

Отговорности

Ние очакваме от теб:

 • Да участваш активно в 6 месечен платен стаж с работно време съобразено с твоята ангажираност в университета
 • Да развиеш своите умения и компетенции, както и да придобиеш опит в глобална индустриална компания
 • Да участваш активно в разнообразни проекти
 • Да придобиеш  знания за функционирането на системите за управление на околната среда
 • Да си наясно с изискванията за Комплексно разрешително за околната среда
 • Да бъдеш наясно с  нормативните изменения, отнасящи се до околната среда
 • Да взимаш участие в обучения, свързани с околната среда

Изисквания

Ако си:

 • Трети или четвърти курс - Бакалавър, учиш Магистратура или си Докторант във Висше    учебно заведение – специалност „Екология и опазване на околната среда“ или сходна насоченост;
 • Владееш добре английски език;
 • Владееш много добро MS Office (Word, Excel);
 • Притежаваш аналитично мислене, предприемчивост, инициативност  и гъвкавост;
 • Мотивиран да придобиеш нови знания и да станеш добър екипен играч;
 • Организиран и отговорен към изпълнението на поставените задачи;