Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в "СОФИЯ ФРАНС АУТО" ОКАЗИОН

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

"София Франс Ауто" е група компании с инвестиции основно в областта на продажбата, обслужването, лизинговането и застраховането на автомобили, внос и дистрибуция на резервни части.

Стажантската програма на „София Франс Ауто” АД е един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното кариерно развитие.

Тя има за цел да подаде ръка на студентите и наскоро завършилите специалисти, като ги запознае с основните дейности от работата в различни области на бизнесът с моторни проевозни средства.

С какво стажът при нас е ценен?

 • Нашият бизнес е комплексен – имате възможност да учите не само в рамките на един отдел, а да получавате по-цялостна представа за тяхната връзка, как функционират и каква роля имат за успеха на бизнеса. Бъдете любопитни
 • Когато сте част от голяма компания, се научавате да работите в среда от много и различни хора, разнообразни процеси и да учите в процеса на работа
 • Можете да погледнете в перспектива и да си представите как би продължило професионалното Ви развитие

Ние предлагаме:

 • Интензивна стажантска програма
 • Да бъдете част от нашия екип за период от 3 месеца (платен стаж)
 • Да работите рамо до рамо с доказани професионалисти
 • Запознаване с нашия бизнес модел и професионални стандарти
 • Да участвате в актуални проекти
 • Съчетание на обучението с реалните предизвикателства, които поднася ежедневната работа
 • Работа на пълен или непълен работен ден с различни опции за работно време
 • Сериозна теоретична и практическа подготовка
 • Реална възможност да стартирате своята кариера и да се развиете дългосрочно в нашата компания след стажа
image

Отговорности

Като стажант при нас Вие можете да се запознаете със следните дейности:

 • Поддържане и актуализиране на база данни, свързана с продуктовата гама от оказионни автомобили
 • Координация и комуникация с дилърската мрежа относно нови дилърски/клиентски поръчки
 • Резервиране/запазване и отразяване на дилърски автомобили в процеса на продажба, преди етапа на реално администриране от координатор търговска мрежа
 • Въвеждане на необходимите разходни документи на отдела в ERP
 • Изготвяне на необходими отчети и справки, свързани с дейността на отдела, съгласувани със съотвения отговорник/звено
 • Участие в процес на планиране и реализация на различни събития и проекти, от стратегическите и оперативни цели на съответното звено
 • Мониторинг и статистика на дигиталните ресурси на марката, съгласувани със съответния отговорник/звено
 • Мониторинг, проследяване и анализ на кампаниите в интернет на конкуренцията, съгласувани със съответния отговорник/звено

Изисквания

Успешни кандидати за нашата стажантска програма са:

 • Студенти последен курс или наскоро завършили висше икономическо или техническо образование
 • Млади хора с добро ниво на английски език и добри познания по Word, Excel и Power Point
 • Активни шофьори с чиста шофьорска книжка, кат B
 • Енергични и инициативни хора, с екипен подход и насоченост към резултата
 • Хора, за които развитието е важно
 • Организирани хора със сериозно отношение и пълна ангажираност към поставените задачи
 • Хора, които умеят да общуват и да изграждат ефективни връзки с другите