Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в отдел "Застрахователна дейност"

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

"София Франс Ауто" е група компании с инвестиции основно в областта на продажбата, обслужването, лизинговането и застраховането на автомобили, внос и дистрибуция на резервни части.

Стажантската програма на „София Франс Ауто” АД е един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното кариерно развитие.

Тя има за цел да подаде ръка на студентите и наскоро завършилите специалисти, като ги запознае с основните дейности от работата в различни области на бизнесът с моторни проевозни средства.

С какво стажът при нас е ценен?

 • Нашият бизнес е комплексен – имате възможност да учите не само в рамките на един отдел, а да получавате по-цялостна представа за тяхната връзка, как функционират и каква роля имат за успеха на бизнеса. Бъдете любопитни
 • Когато сте част от голяма компания, се научавате да работите в среда от много и различни хора, разнообразни процеси и да учите в процеса на работа
 • Можете да погледнете в перспектива и да си представите как би продължило професионалното Ви развитие

Ние предлагаме:

 • Интензивна стажантска програма
 • Да бъдете част от нашия екип за период от 3 месеца (платен стаж)
 • Да работите рамо до рамо с доказани професионалисти; - Запознаване с нашия бизнес модел и професионални стандарти
 • Да участвате в актуални проекти; - Съчетание на обучението с реалните предизвикателства, които поднася ежедневната работа
 • Работа на пълен или непълен работен ден с различни опции за работно време; - Сериозна теоретична и практическа подготовка Реална възможност да стартирате своята кариера и да се развиете дългосрочно в нашата компания след стажа
image

Отговорности

Като стажант при нас Вие можете да вземете участие в следните дейности:

 • Ще участва в дейности свързани с офериране, издаване и  окомплектоване застрахователни полици, както и на  писмата с полици, стикери, фактури
 • Ще участва в администрирането на писмата с полици и организацията на изпращане им, като контактува с куриерски фирми

 • Ще  приема и разпределя документи свързани с дейността на дружеството

 • Ще се грижи за правилното окомплектоване на  досиетата на клиентите на Ес Еф Ей Брокер ЕООД

 • Ще  изготвя приемо- предавателни протоколи, съдържащи досиета за Застрахователите

 • Ще се запознае от близо с нормативните изисквания в областта на застраховането

Изисквания

Успешни кандидати за нашата стажантска програма са:

 • Студенти последен курс, или наскоро завършили висше икономическо или техническо образование
 • Млади хора с добро ниво на английски език и добри познания по Word, Excel и Power Point
 • Активни шофьори с чиста шофьорска книжка, кат B
 • Енергични и инициативни хора, с екипен подход и насоченост към резултата
 • Хора, за които развитието е важно
 • Организирани хора със сериозно отношение и пълна ангажираност към поставените задачи
 • Хора, които умеят да общуват и да изграждат ефективни връзки с другите