Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант „Финанси с английски език“

Варна

Запознай се с условията

Описание на позицията

След големия успех на нашата Стажантска програма през 2021 г., стартираме следващото издание, което е планирано да започне през март 2022 г. Стажантите ще се включат в екипите на Финансовия център за споделени услуги (Shared Service Center) и Центърът за експертиза (CenterofExpertise), като ще бъдат позиционирани в гр. София и гр. Варна.

Описание на програмата:

 • 9-месечна платена програма, предназначена да се проведе между март-декември 2022 г. 
 • позволява гъвкавост на стажантите, тъй като те ще могат да избират между схема на пълно и непълно работно време
 • стажантите ще бъдат назначени в един  от обслужващите екипи, представени в България (виж по-горе) и ще имат възможност на 2 или 3 ротации между различните екипи
 • за всеки стажант има предвидено персонален наставник, който да помага и съдейства през цялата продължителност на програмата
 • Срок на кандидатстване: 28/02/2022
image

Отговорности

В България, Кока-Кола Юропасифик Партнърс представлява следните екипи:

 • Customer-to-Cash - отговаря за услугите, които предоставяме и за връзката, която имаме с нашите клиенти - от създаването им в системата, чрез получаване на поръчка, до окончателното плащане на фактурата, както и управление на допълнителните маркетингови отстъпки на клиента;
 • Source-to-Pay - отговаря за услугите, които предоставяме на нашите доставчици - от създаването им в системата, чрез получаване на фактура, до окончателното плащане на фактурата. Както и за подпомагането на служителите при операции с пътни, разходни и кредитни карти;
 • Record-to-Report – управление на счетоводните отчети на дружествата, включително бизнес звена, дълготрайните активи и междуфирменото счетоводство
 • NewProductIntroduction - подкрепя стартирането на нови продукти чрез следните дейности - управление на данни, работа с екипи за Планиране и Логистика, определяне на бюджети, прогнозиране на разходите, пресмятане на всички материали в нашата система и предоставяне на първоначален проект
 • ServiceManagement - управление на услугите, които предоставяме на бизнес звената чрез поддържане на добри отношения с основните ни заинтересовани страни и подобряване на ежедневните процеси, с помощта на екипите за OperationalExcellence и Robotics
 • CenterofExpertise - предоставя доклади и анализи на нашите заинтересовани страни, като очертава продажбите и представянето в нашите територии, движението на веригата за доставки и разходите за стоки и услуги, чрез използването на BusinessIntelligence инструменти

Изисквания

Кандидатът за нас притежава следните изисквания:

 • в момента да е студент втора, трета или четвърта година. Като предимство ще се считат следните специалности – Бизнес проучвания, Финанси или Информационни системи
 • владеене на английски език. Предимство ще бъде втори език - френски, немски, холандски, шведски, норвежки, испански и португалски
 • аналитично мислене
 • MicrosoftExcel знания се считат за предимство
 • отлични умения за комуникация и работа в екип
 • владеенето на един от следните езици се счита за предимство - френски, немски, холандски, шведски, норвежки, испански и португалски