Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант „Юрисконсулт“

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

"Management Financial Group" е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия с над 16-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 8 300 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Северна Македония и Испания.

 

Позицията дава възможност за начален старт в кариерата, базиран на придобитото образование в сферата, в която искате да се развивате. Стажантската позиция „Юрисконсулт“ е по програма „Младежка заетост“.

image

Отговорности

 • Подпомагане дейността на юристите в дирекция „Правна обезпеченост и регулация“
 • Съдействие при осъществяване на документооборота и отчетността в дирекцията
 • Подготовка, подаване и съхранение на документи по съдебни, изпълнителни и административни производства. Извършване на справки и проследяване на развитието на производствата
 • Участие в изготвянето и съгласуването на договори, пълномощни и други документи с юридическа насоченост
 • Снабдяване с документи и информация от държавни институции
 • Комуникация с други структурни звена с цел изпълнение на поставени задачи

Изисквания

 • Завършено Висше образование със специалност „Право“
 • Много добра компютърна грамотност и умения MS Office (Word, Excel)
 • Познание на английски езикB1
 • Към момента на кандидатстване лицето да не е записано в учебен процес
 • Без стаж и професионален опит по специалността
 • Безработно лице на възраст до 29години
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене
 • Умения за работа в екип
 • Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове

 

Позицията НЕ е подходяща за студенти без значение от формата на обучение. Критериите са съобразени с изискванията по програма „Младежка заетост“.