Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант „Технически сътрудник, групово направление „Групови проекти”

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

"Management Financial Group" е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия с над 16-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 8 300 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Северна Македония и Испания.

Позицията дава възможност за начален старт в кариерата, базиран на придобитото образование в сферата, в която искате да се развивате. Стажантската позиция „Технически сътрудник, Групово направление „Групови проекти““ е по програма „Младежка заетост“.

image

Отговорности

 • Подпомагане дейността на проектовите мениджъри в дирекция „Стратегическо управление“
 • Съдействие при осъществяване на документооборота и отчетността в дирекцията
 • Подготовка, подаване и съхранение на документи, свързани с работата на отдела
 • Извършване на справки и проследяване на развитието на поставените задачи
 • Комуникация с други структурни звена с цел изпълнение на поставените задачи
 • Организация на срещи със заинтересованите страни по различните проекти
 • Проучване и анализ на международни пазари, свързани с финансови услуги

Изисквания

 • Завършено Висше образование в следните специалности: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Бизнес администрация“, „Предприемачество“
 • Много добра компютърна грамотност и умения за работа с MS Office (Word, Excel)
 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) - нивоB1
 • Към момента на кандидатстване лицето да не е записано в учебен процес
 • Без стаж и професионален опит по специалността
 • Безработно лице на възраст до 29години
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене
 • Умения за работа в екип
 • Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове

Позицията НЕ е подходяща за студенти без значение от формата на обучение. Критериите са съобразени с изискванията по програма „Младежка заетост“.