Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант „Подбор на персонала“

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

"Management Financial Group" е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия с над 16-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 8 300 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Северна Македония и Испания.

Позицията дава възможност за начален старт в кариерата, базиран на придобитото образование в сферата, в която искате да се развивате. Стажантската позиция „Подбор на персонала“ е по програма „Младежка заетост“.

image

Отговорности

 • Помощ при създаването и публикуването на обяви за работа в различни платформи и социални мрежи
 • Активна комуникация с кандидати и колеги по телефон и мейл
 • Активно търсене на кандидати, използвайки ефективно всички възможни канали за подбор
 • Управление на процеса на осигуряване на работното място за нови служители (заявки за достъп, софтуер, хардуер и т.н.)
 • Участие при разработването на процедури, инструкции, правила, и други документи, свързани с дейността на дирекция групово направление "Човешки ресурси - стратегическо управление"
 • Участие в проекти, водени и  осъществявани от дирекцията
 • Помощ на ЧР екипа за при наличие на допълнителни отговорности и задължения, свързани с ЧР

Изисквания

 • Завършено Висше икономическо образование
 • Много добра компютърна грамотност и умения MS Office (Word, Excel)
 • Познание на английски езикB1
 • Към момента на кандидатстване лицето да не е записано в учебен процес
 • Без стаж и професионален опит по специалността
 • Безработно лице на възраст до 29 години
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене
 • Умения за работа в екип
 • Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове

Позицията НЕ е подходяща за студенти без значение от формата на обучение. Критериите са съобразени с изискванията по програма „Младежка заетост“.