Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Сътрудник на технически ръководител"

Шумен

Запознай се с условията

Описание на позицията

"Автомагистрали - Черно море" АД извършва строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях вече повече от 50 години.

Във връзка с развитието на компанията, търсим стажант "Сътрудник на технически ръководител"

image

Отговорности

 • подпомага организирането, планирането, ръководенето и контролирането на дейността на строителния обект
 • организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на възложените задачи
 • организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация
 • контролира на допускане до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или отстраняване на повреди
 • планира техническото обслужване
 • контролира влаганите материали и извършените работи
 • обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността

Изисквания

 • Техническо образование
 • Умения за работа в екип
 • Отговорност и дисциплинираност
 • Комуникативност и организираност