Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в отдел "Производствено-технически"

Шумен

Запознай се с условията

Описание на позицията

"Автомагистрали - Черно море" АД извършва строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях вече повече от 50 години.

Във връзка с развитието на компанията, търсим стажант за нашия "Производствено-технически" отдел!

image

Отговорности

 • подготовка и оформяне на договори и анекси за строителство и изготвяне на оферти
 • проучване на цялата оповестена информация относно предстоящи търгове в строителството и необходимата документация за участие
 • разработване и окомплектоване на документация при изготвяне на оферти и участие в търгове
 • организиране издирването, класифицирането и съхранението на необходимите научно-техническа информационна документация за основния предмет на дейност на фирмата
 • отчитане на изпълнението на производствената дейност и подготвяне на необходимите оперативни данни и справки
 • контрол на актуването на извършеното строителство и проследяване на изплащането
 • отчитане на извършеното строителство

Изисквания

 • Техническо образование
 • Умения за работа в екип
 • Отговорност и дисциплинираност
 • Комуникативност и организираност