Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в направление "Техническа поддръжка"

Стамболийски

Запознай се с условията

Описание на позицията

Монди Стамболийски е част от международна група за производство на хартия и опаковки с около 26,000 служители в повече от 100 производствени единици в над 30 държави в цял свят.   

Детайли:

 • в кой град се извършва – гр. Стамболийски
 • продължителност на стажа – 2 месеца
 • период на провеждане – целогодишно
 • платен
 • осигурен транспорт

След успешна стажантска програма имате реални шансове за дългосрочно развитие в компанията в направление, отговарящо на Вашите професионални интереси и съобразено с бизнес нуждите на компанията.

image

Отговорности

 • подпомага служителите в ежедневните им задачи
 • запознава се с технологиите и методи на работа в отдела
 • работи по предизвикателни казуси

Изисквания

 • студент или наскоро завършил/а следните специалности:

-          Електротехника

-          Машиностроене и уредостроене

-          Автоматика, информационна и управляваща техника

-          Други релевантни технически специалности

 • Задълбочени теоретични познания по специалността
 • Много добра компютърна грамотност
 • Мотивация за изграждане на нови знания и умения
 • Добро ниво на владеене на английски език