Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Машинен оператор" за клон Раковски (с. Стряма)

Раковски

Запознай се с условията

Описание на позицията

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, с доказана история на постижения от над 130 години в сферата на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация на процеси и задвижвания.

Във връзка с нуждите на производството търсим да назначим:

Стажант Машинен оператор за клон Раковски  (с. Стряма)

За нашите стажанти предлагаме:

 • Платен стаж и трудов договор
 • Продължителност – 6 месеца
 • Организиран транспорт до работното място
 • Стаж в утвърдена международна компания
image

Отговорности

 • Подготвя за работа, настройва, проверява и работи с машината
 • Получава и зарежда с необходимите спомагателни материали машината
 • Следи за повредите в машината и за качеството на готовата продукция
 • Спазва метода и последователността на работа, описани в работните инструкции
 • Следи за правилната работа и експлоатация на машините според техническите изисквания
 • Води отчет за отстранените повреди на машинните
 • Следи за наличието на резервни части, инструменти и др. консумативи
 • Спазва установения ред и изисквания за безопасност и здраве при работа

Изисквания

 • Средно техническо образование ще бъде предимство
 • Изпълнителност и отговорност
 • Умение за работа в колектив