Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в отдел „Качество“ за клон Раковски (с. Стряма)

Раковски

Запознай се с условията

Описание на позицията

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, с доказана история на постижения от над 130 години в сферата на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация на процеси и задвижвания.

Във връзка с нуждите на производството търсим да назначим:

Стажант в отдел „Качество“ за клон Раковски  (с. Стряма)

За нашите стажанти предлагаме:

 • Платен стаж и трудов договор
 • Продължителност – 6 месеца
 • Организиран транспорт до работното място
 • Стаж в утвърдена международна компания
image

Отговорности

 • Участва в разработването на контролните планове за качествените проверки на продукцията по време на производство, както и на крайните изделия
 • Следи за спазването на инструкциите за качество и технология на процесите в производството
 • Следи измерванията на ключовите показатели относно качеството на производствените процеси
 • Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия
 • Описва наличният производствен брак и предлага мерки за неговото намаляване

Изисквания

 • Добро владеене на MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Английски език, ще се счита за предимство
 • Изпълнителност и отговорност
 • Умение за работа в екип