Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант в отдел Договорна администрация, Райфайзен Лизинг България ЕООД

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

Райфайзен Лизинг България ЕООД е една от водещите лизингови компании във всички целеви клиентски сегменти на местния пазар. Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Райфайзен Лизинг България EООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД са членове на австрийската финансова група Райфайзен Банк Интернешънъл. Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.

 • Продължителност – 6 месеца
 • Брутно месечно възнаграждение - 800лв. за 8-часов работен ден
 • Формат на провеждане – бул. Черни връх № 32А, ет. 6, Бизнес център Ариес, гр. София
image

Отговорности

 • Обслужвате портфейл от клиенти бързо и качествено
 • Въвеждате и фактурирате лизингови транзакции
 • Поддържате контакти с клиенти и доставчици активно и професионално     

Изисквания

 • Завършено висше образование или сте студенти със завършен трети курс /специалности Финанси, Счетоводство и контрол, Застраховане са предимство/
 • Отлични компютърни умения
 • MS Office
 • Отлични организационни умения
 • Екипен подход в работата
 • Умения за работа в динамична среда
 • Добро владеене на английски език