Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант „Складове“

Стара Загора

Запознай се с условията

Описание на позицията

Във Верига на доставки сме посветени на бирата и сайдера. Ние отговаряме за цялото пътуване, от ечемика до бара, и извървяваме със страст всяка стъпка!

 

Екип „Складове“ търси своя идеален кандидат за летен стаж:

 • продължителност:  3 месеца, планиран старт - септември
 • въвеждащо обучение и ментор, който ще Ви напътства през всяка стъпка
 • работа по проект, който ще развие Вашите професионални знания и умения
 • стажът е платен
image

Отговорности

 • Запознаване с оперативните процеси и ключовите бизнес индикатори за ефективност в складово стопанство
 • Придобиване на практически опит и знания за организация на дейностите, планиране, координиране, отчитане и оптимизация на складовите операции
 • Надграждане на разбирането за безопасност и устойчиво развитие по отношение на производствените и складовите процеси
 • Активно участие в Проект „Измерване на заетостта и изчисляване времето за операциите на позиция Газкарист в складово стопанство “ (изисква се дейтално запознаване с операциите, замерването им в реално време на работното място, анализ на данните и предложения за подобрение)

Изисквания

 • Студент техническа специалност;
 • Добри умения за работа с MS Office, особено MS Excel;
 • Работно ниво на владеене на английски език
 • Проактивност, любопитство и готовност за учене;
 • Насоченост към постигане на резултати и екипен дух.