Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Регистрационна документация"

Дупница

Запознай се с условията

Описание на позицията

Стажантите в "Регистрационна документация" ще имат възможност да работят в звеното, което подготвя всички документи, свързани с получаване на разрешение за употреба и продажба на международните пазари и поддържа всички разрешителни в съответствие, така че да не се допуска прекъсване на производството, поради непълно досие на даден лекарствен продукт.

image

Отговорности

  • Запознаване с регулаторните изисквания и доклади за лекарствените продукти;
  • Участие в изготвяне и актуализиране на досиета за разрешаване за употреба или за регистрация на лекарствени продукти;
  • Проследяване на промени в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти.

Изисквания

  • Последен курс студенти в бакалавърска/магистърска програма по химическа специалност
  • Желание за учене и развитие
  • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel)
  • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
  • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
  • Ориентираност към резултати
  • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения