Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Корпоративни комуникации и бранд"

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

"Корпоративни комуникации и бранд" е отдел, която разработва и прилага цялостната комуникационна стратегия на компанията в България. Съществена част от стратегията е развитие и поддържане на актуалност на дигитални канали за информация.

image

Отговорности

  • Запознаване с основните политики за дигитални медии и присъствие в социални мрежи
  • Активно участие в разработването и поддържането на корпоративни профили в социалните мрежи по време на целия стаж
  • Мониторинг на социалните комуникационни канали на бранша-теми, честота, дизайн

Изисквания

  • Последен курс студенти в бакалавърска/магистърска програма по"Дигитални медии и ПР"
  • Желание за учене и развитие
  • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Power Point)
  • Владеене на английски език
  • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
  • Ориентираност към резултати
  • Отговорност и почтеност, конфиденциалност при изпълнението на служебните задължения