Лого Компания

Започни своя Стаж като ИТ Специалист

София

Запознай се с условията

Описание на позицията

ИТ Специалист

image

Отговорности

 • Да поддържа компютрите в изправност и да помага мрежовия екип / екипа от администратори при диагностициране на проблеми по време на прекъсвания / пускане на продукти и да помага при увеличаване или намаляване броя на работните места
 • Да осъществява локална и отдалечена поддръжка на компютрите на служителите на компанията, диагностициране и отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми
 • Да инсталира компютри при увеличаване на броя на работните места и да участва в приемането и изпращането на техника за WAH потребители
 • Да взима участие в поддържането на дейта центъра, както и при използването на друго оборудване като системи за видеоконференция/проектори с помощта на старши инженерите
 • Да поддържа архив на GTI активи и инвентар и да спазва процеса за инвентаризация
 • Да осигурява стриктното спазване на всички политики свързани с информационната сигурност
 • Да участва активно в имплементирането на всички глобални правила и практики за информационна сигурност
 • Да осигурява добро поддържане на цялата GTI/Инфосек документация
 • Да се придържа към правилата за вътрешен ред и разпоредбите на компанията
 • Да спазва споразумението за конфиденциалност на компанията

 

 

Изисквания

 • 1-3 години опит на подобна позиция
 • Средно или висше образование (Информатика, Компютърни системи и др.)
 • Добро владеене на английски, писмено и говоримо
 • Енергичност, трудова самодисциплина и инициативност
 • Отлични комуникативни умения
 • Точност и лоялност