Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Опазване на околна среда, здраве и безопасност"

Дупница

Запознай се с условията

Описание на позицията

Дирекция "Опазване на околна среда, здраве и безопасност" при работа е дирекцията, което оценява рисковете на работните места и има за цел да ги намали или предотврати, за да бъдат всички служители защитени. В допълнение, дирекцията е отговорна за намаляване на генерирането на отпадъци и опакзването на околната среда, ппланове при бедствия и аварии и активности, които се отнасят до намаляване въздействието на COVID-19.

image

Отговорности

 • Събиране на данни за намаляване на генерираните отпадъци
 • Въвеждане на обучения в HERMES и обработване на документи
 • Организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Изисквания

 • Последен курс студенти в бакалавърска/магистърска програма по инженерна специалност или друга подходяща специалност
 • Желание за учене и развитие
 • Да познава Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel)
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
 • Ориентираност към резултати
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения