Лого Компания

Започни своя Стаж като Стажант "Финанси"

Дупница

Запознай се с условията

Описание на позицията

Финанси е дирекцията, което оценява финансово всички дейности и резултати на останалите звена и отдели. Тук, заедно със звено Счетоводство се изготвят прогнози, месечни отчети и приключвания на ежемесечна база. 

image

Отговорности

  • Запознаване с основни изисквания и доклади при финансово анализиране и планиране      
  • Участие в месечно счетоводно приключване
  • Подпомагане дейността на звено Счетоводство и Финанси по време на целия стаж

Изисквания

  • Последен курс студенти в бакалавърска/магистърска програма по икономическа специалност
  • Желание за учене и развитие
  • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel)
  • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
  • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
  • Ориентираност към резултати
  • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения