Вижте историите на успешни стажанти в компанията

В тази статия ще ви запознаем с вдъхновяващи истории на наши стажанти, които след провеждането им, успяха да се реализират в компанията!

Вижте историята на Любомира Антова - Мениджър лаборатория "Изпитване на материали"


Как станахте част от екипа на Тева?

Моят път в екипа на Тева стартира като стажант в лаборатория „Изпитване на материали“ през 2012 година. Стажантската програма постави основите ми за изграждане и развитие в тази област.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?

Още в самото начало ме впечатлиха персоналните умения и квалификацията на екипа, към който се присъединих. Ангажираността на всеки един от тях и стремежа им за постигане на поставените цели ме мотивираха за моето собствено развитие .

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

Голямата разлика между академичната среда и реалната работна среда. Университетът те подготвя основно теоретично и ако нямаш възможност да участваш в стажантска програма по-трудно се адаптираш и реализираш.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Професионално развитие не е отговорност на ментора или мениджъра. То зависи от теб самия, от решението ти да промениш или подобриш нещо, да си поставяш ясни цели за развитие и да следваш план за постигането им.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Независимо, че това е стаж, всеки трябва да проявява проактивност, за да бъдат придобити основни познания за процеса на работа- запознаване с колкото се може повече оборудвания и процеси, както и обмен на опит.

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Ежедневните предизвикателства, голямата отговорност и динамика. Няма два дни еднакви и възможностите да учиш нови неща са навсякъде.

Вижте историята на Виктор Тенев - Магистър фармацевт, Главен експерт

Как станахте част от екипа на Тева?

Всичко започна през 2018 г., когато участвах в организирано посещение за студенти по Фармация в завода, на което ни беше представена и лятната стажантска програма. Бях силно впечатлен от мащабността на завода и бързо взех решение да кандидатствам за програмата. Имах шанса да бъда един от избраните и така преди да започна последната си година като студент, прекарах едно невероятно лято, изпълнено с много емоции и научване на нови знания. Бях приет много добре от екипите, с които имах възможността да работя и останах с топли чувства от цялата програма. Професионалният ми път започна в София и близо две години след края на стажантската програма видях, че има позиция точно в отдела, в който бях стажант. Благодарение на стажа ми като студент имах ясна представа в какво се състои работата, познавах екипа и без много да се двоумя взех решение да кандидатствам за позицията. След успешно преминат подбор, бях избран и станах част от екипа на Тева.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията? 

През първия ден бях впечатлен най-много от уважителното отношението към мен, което продължи през целия период на програмата.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

Най-голямото предизвикателство е, че имам възможността да работя с изключителни професионалисти с огромен опит във фармацевтичното производство, в което аз тепърва навлизам и няма как да имам техните познания на този етап. За пореден път се убедих, че няма по-добър учител от практиката  и за мен всеки ден в Тева се превърна в предизвикателство.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Най-важният урок, който научих по време на стажа е, че човек винаги трябва да слуша сърцето си и да не се страхува при вземането на важните в живота решения.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Бих им препоръчал на първо място да си вземат възможно най- много от програмата като знания, умения и запознанства. Стажантската програма дава една прекрасна възможност да влезеш в реална работна обстановка и да натрупаш важни впечатления за естеството на професията, които ще имат много голяма роля след това при избора на професионална реализация.

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Най-много ми допадат уникалният екип, мащаба на компанията, разнообразието в работата и възможността за постоянно надграждане на знанията и квалификацията.

Вижте историята на Елена Балабанова - Старши Мениджър лаборатория „Аналитично валидиране“

Как станахте част от екипа на Тева?

Историята ми със завода в Дупница е от преди той да бъде част от компанията на Тева. Започна с участието ми в степендиантска програма по време на  обучението ми за магистърска степен, след това продължи като стажант в Лаборатории на Дирекция Качество, премина през позиция на химик и продължи до мениджърска позиция. И така ….до днес, вече 12 години.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?  

Все още ясно помня първия ми ден тук. Винаги първо се сещам за стъпалата в сградата където са разположени лабораториите - покритието блещука и асоциацията беше за нещо ново и голямо. Качвайки се по същите тези стъпала виждах нови и различни оборудвания, които не бях виждала до тогава в университета. А най- силно ме впечатли, че почти веднага имах възможност да „пипна“ тези апарати и да започна да се обучавам.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?  

Най-голямото предизвикателство беше да намеря начин да използвам  теоретичните знания (които имах от образованието си до момента) в ежедневната работа в лабораторията, в която освен всичките нови за мен оборудвания, работи и на доста високи обороти.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"? 

Урокът за мен беше, че ако искам и покажа че мога, това няма да остане незабелязано.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Бих препоръчала да имат добри теоретични познания, особено в областта на органичната и аналитичната химия. Това ще им даде възможност да научат максимално много когато правят стаж в нашите лаборатории.

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Това, че в работата ми няма рутина - за всичките тези години почти нямам два еднакви дни. Това ми носи нови знания, опит и продължава да провокира интереса ми за развитие, и съответно удовлетвореност от това, че се  чувствам ценена като служител.

Вижте историята на Ивона Фалина - Специалист Оптимизация

Как станахте част от екипа на Тева?

Присъединих се към екипа на Тева като стажант в Дирекция „Човешки ресурси“ през 2015г., след завършен трети курс от образователно-квалификационна степен бакалавър.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?  

Корпоративната култура и екипност. На фона на динамиката от процеси и събития всеки един от служителите е ясно запознат със своята дейност иотговорности, и извършва задачите си с лекота и професионализъм.

Кои бяха най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева? 

В началото на стажа си исках възможно най- бързо да науча колкото се може повече неща, за да бъда полезна за себе си и за екипа. В този момент това ми изглеждаше като най-голямото предизвикателство – да се адаптираш бързо към естеството на работа, терминологията и всичко, което е характерно за компанията. Изключително бързо се справих с това предизвикателство благодарение на факта, че компанията осигурява необходимото обучение, работа с ментор и предоставя на всички свои служители и стажанти равни възможности да разгърнат своя потенциал и професионални умения.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?  

Научих много като стажант и служител в Тева, но като „урок“, който ще запомня завинаги, е че „Заедно можем повече!“. Екипът, доверието и подкрепата на хората в него са изключително важна предпоставка за пълноценното личностно и професионално развитие.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Тева е компания, която предлага възможност на своите стажанти да се обучават във високотехнологична бизнес среда в различни направления. С помощта на ментор стажантите на Тева имат шанс да надградят академичните си знания с практически умения, което е чудесен старт на професионалното им развитие. А защо не и да се възползват от възможността да продължат кариерата си в Тева?

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?    

В настоящата си работа, освен всичко останало, най-много харесвам възможността непрекъснато да надграждам и усъвършенствам своите умения и да работя с колеги от различни отдели и нива за постигането на постоянни подобрения. За мен е и изключително важно, че работя в голяма, съвременна, мултинационална компания.

Вижте историята на Ирена Габровска - Старши химик

Как станахте част от екипа на Тева?

След изключително полезен и успешен стаж в завода.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?       

Впечатлена бях от вниманието и доверието, което колегите ми оказаха при извършване на поставените ми задачи . Стажът предлага работа и обучение в екип от опитни специалисти и благодарение на тази програма получих реален шанс за придобиване на реален професионален опит . Съвместната ми работа с колегите ме обогатяваше ежедневно с умения в конкретната област и това помогна да пожелая да се развивам в тази сфера.  

Кои бяха най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

Това бяха мащабът, динамиката и високите изисквания. Но тези предизвикателства ме мотивираха да покажа какво мога и да стана равностоен член на екипа.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?  

Ако си упорит, отговорен и последователен, резултатите са налице и възможностите за развитие нарастват.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Бих препоръчала на всеки настоящ или наскоро завършил студент, в областта на химията и свързаните с нея науки, да обмисли възможността за стаж в завода и съм сигурна,че ще му бъде също толкова полезен, колкото беше и на мен.

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата? 

Работата ми е вълнуваща и изпълнена с много предизвикателства, и ми носи изключително голямо удовлетворение.

Вижте историята на Калин Христов - Мениджър „Управление на проекти верига доставки“

Как станахте част от екипа на Тева? 

Започнах в Тева като стажант, след което получих възможността да остана на постоянен договор.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?                             

Работната среда, която е на много високо ниво.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?    

Да вляза в ритъма на работа, но веднъж постигнал го нещата се случват с лекота.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?                             Фокусът е върху всички нас, за да осигурим лекарствата, от които се нуждаят хората по целия свят.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева? 

Да бъдат смели и да си поставят високи цели. Да работят упорито, за да ги осъществят. Тева дава възможност и на хора без опит да разгърнат потенциала с

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата? 

Предизвикателствата, пред които се изправям всеки ден, както и динамиката на работата.

Вижте историята на Каролина Гиздова - Старши специалист Планиране

Как станахте част от екипа на Тева?   

Станах част от екипа на Тева, след като кандидатствах за стаж. Приеха ме и така започна моето професионално развитие и придобиване на опит.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?                                       

През първия ден най- голямо впечатление ми направи топлото посрещане от екипа, това че всички ме приеха и изявиха желание да ме запознаят с процеса на работа.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева? 

Най- голямото предизвикателство за мен беше да докажа, че мога да се справя и че имам потенциал да стана част от този екип и след стажа.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"? 

Че винаги има какво още да научиш и никога не си достатъчно обучен за всяка една ситуация.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева? 

Да вярват в себе си и своите възможности. Винаги има трудности, но няма непреодолими такива.

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата? 

Работата в екип, подкрепата на колегите, възможността за вземане на решения и ежедневната динамика. Определено никога не ми е скучно.

Вижте историята на Мариана Петрова - Старши специалист „Обучение по добра производствена практика“

Как станахте част от екипа на Тева?         

Към екипът на Тева се присъединих като стажант. През 2012 година кандидатствах в лятната стажантска програма и бях одобрена. Стажът ми продължи около 6 месеца и след това имах възможността да се присъединя като част от екипа.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?                                        

Това, което ме впечатли още от първия ден беше, че имах възможността да се докосна и работя за такава голяма компания, да получа опит в такъв модерен и бързо развиващ се завод и не на последно място професионализма на колегите. Опитът, който получих по време на стажа ми помогна много за по-нататъшното ми развитие и ми даде голяма мотивация и удовлетвореност.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

Като предизвикателство мога да посоча динамично развиващата се работна среда, в която всеки ден получаваш нови знания и умения, учи те бързо да се адаптираш и развиваш.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Ако нещо се прави от сърце, винаги се забелязва и оценява.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

На бъдещите кандидати за стаж бих препоръчала да бъдат много мотивирани, да се възползват от възможността да почерпят много знания и опит, което ще бъде полезно за тяхното бъдещо развитие. Успех на всички кандидати!

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Отговорността, че работя във фармацевтичния бизнес и допринасям за подобряване на здравето на милиони хора по света.

Вижте историята на Станимира Димитрова - Административен асистент

Как станахте част от екипа на Тева?

Кандидатствах по Стажантската програма през 2012 г, за която разбрах от други кандидат- стажанти (мои колеги в университета). Одобриха ме за стажант в отдел Човешки ресурси. Стажът ми бе удължен от 3 на 6 месеца, след което бях назначена на постоянна позиция. От тогава преминах през няколко позиции, за да стигна до сегашната - Административен асистент.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?

Вниманието и уважението, което получих. Имах свой ментор, който ми отдели доста време и енергия, за да ме въведе в работните процеси. Другото, което ми направи силно впечатление беше огромния мащаб на завода и това, че се почувствах като „у дома“ си, въпреки това.

Кои бяха най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

Динамиката. Тук всичко се развива и променя бързо и трябва да си гъвкав и адаптивен, за да си успешен. Отговорността е висока при всеки процес, във всяко направление и дейност.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Че смело трябва да приемаш предизвикателствата, които ти се предлагат. Стига да искаш, можеш да научиш дори и това, което ти изглежда най-сложно.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Да демонстрират желанието си, да научават нови неща, да задават въпроси и да бъдат проактивни. Инициативата трябва да идва от тях!

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Развитието - уча по нещо ново всеки ден. А наученото е приложимо в почти всяка сфера на живота – в професионален и личен план. Ставам все по-уверена с натрупаните умения.

Вижте историята на Драгомир Борисов - Мениджър „Покупки“

Как станахте част от екипа на Тева?

Станах част от екипа на Тева след случайно видяна обява във вестник, че компанията набира стажанти. Мислех си, че ще изкарам стажантската програма и след това ще си търся друга работа, но ето вече седем години съм част от екипа и семейството на Тева.

Кое ви впечатли най- силно през първия ден като стажант в компанията?

Най-голямо впечатление ми направи професионализма и топлотата с която ме приеха в екипа на отдел „Покупки“.

Кои бяха най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева? 

Най-големите предизвикателства  след присъединяването ми към екипа на Тева бяха свързани с това да оправдая доверието, което ми бе гласувано. Не исках да разочаровам хората, които повярваха в мен, дори и без един ден стаж до този момент, и ми дадоха възможност да стана равностоен член на екипа.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Винаги давай 100% от възможностите си.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева? 

На бъдещите кандидат стажанти в Тева и надявам се след това наши колеги, бих препоръчал да подходят със сериозност и страст към поставените им задачи. Да ги приемат като своя лична цел, независимо,  че към дадения момент са на стаж. Всеки труд се отблагодарява в последствие, казвам го от личния опит и път, който изминах и продължавам да изминавам като част от Тева.

Какво най- много ви допада в настоящата ви работата?

В настоящата ми работа най-много ми допада разнообразието от дейности, които се налага да извършвам ежедневно. Също така срещите с доставчици, ежедневната работа с колеги от други отдели, подкрепата на всички от екипа, както и работата по проекти във връзка с интегриране на нови системи.  Независимо, че понякога има и доза стрес, удовлетворението от постигнатите резултати  е безценно в края на деня.

Вижте историята на Янко Раденков - Старши мениджър "Планиране и анализи във верига на доставки"

Как станахте част от екипа на Тева?

След трети курс от бакалавърската степен исках да придобия практически опит в реална бизнес среда. Избрах стажантската позиция в "Тева" към отдел "Планиране и анализи", защото "Тева" е голяма международна компания, която е лидер в своята област и предоставя възможности за постоянно развитие и усъвършенстване. Присъединих се към екипа през 2016 г.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?  

Още от първия ден попаднах в една приятелска атмосфера. Колегите са страхотни професионалисти, готови да помогнат и да отговорят на всеки въпрос.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

По време на стажа ми "Тева" приключи придобиването на "Актавис". Периодът беше особено натоварен, но успях да науча много за бизнеса и да се включа активно в процеса по бюджетиране и създаването на общи KPI за двете компании.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Всяка промяна е нова възможност.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Стажът е една много добра възможност да приложите на практика наученото от университета и да придобиете нови умения и опит. Използвайте времето, за да се насочите към определена сфера и да усетите силните и слабите си страни. Успех!

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Най-много ми допада социалната роля на компанията - приносът към обществото чрез подобряване на живота на пациентите.

Вижте историята на Магдалена Мачева - Мениджър "Глобални мастър данни"

Как станахте част от екипа на Тева?

Август 2015 година се завърнах в България, след 5 години обучение в Шотландия, където получих бакалвъра си по Фармаколигия и магистратура по Клинична Фармакология. През септември същата година се озовах на изложение на фирми от различен бранш, на което си спомням, че се срещнах с представител от човешки ресурси. Седмица след изложението видях стажантска програма за отдела, в който 6 години по-късно все още работя, но вече на Мениджърска позиция. След две интервюта, за мой късмет бях одобрена.

Кое ви впечатли най-силно през първия ден като стажант в компанията?

Помня първия си ден като вчера - цялото вниманието, което ни обърнаха, макар да бяхме само стажанти - инструктажи, обучения и приветливо отношение. Денят продължи със среща с мениджъра ни, която ни отдели време да разкаже за отдела и процеса на работа. След това встъпително представяне, започна и нашето обучение по системите. Помня как главата ми бръмчеше в края на работния ден, но бях удовлетворена, заинтересована и притеснена дали ще се справя. През целия ми стаж отношението към мен беше като към пълноправен член на екипа и всички се стараеха да ми помогнат да се приспособя бързо не само към работата, но и към екипа.

Кои бях най-големите предизвикателства, след като се присъединихте към екипа на Тева?

Стажът ми беше 6 месеца. На третия месец знаех,че искам да продължа и да развия своите знания и умения - идваха интересни проекти и бях включена в един от тях, който беше много важен за отдела и щеше да продължи доста след стажа ми. Бях едно от главните лица за анализране и превеждане на данни. Най-важното за мен предизвикателство беше да остана в екипа, естествено нещо, което не зависеше от мен като решение. Бях щастлива, когато почти два месеца преди края на стажа ми казаха, че ще остана в екипа. Следващите предизвикателства бяха свързани с това да се докажа, да развия уменията и знанията си. Другото голямо предизвикателство дойде 2 години по-късно, когато кандидатсвах за мениджър на екипа и това съпвадна с представянето на нова система, в която трябваше да работим и нови колеги, поради сливане на компанията. Не съжалявам за нито един урок или предизвикателство, което съм имала, имам и ще имам за в бъдеще.

Кое от наученото по време на стажа ще запомните завинаги като "урокът от Тева"?

Първият урок, който научих като стажант в компанията беше "Бързай бавно". Като всеки млад и неопитен човек, излязъл от университета току-що, исках да се докажа, че мога да свърша всичко без грешка и преди крайния срок. Естествено, грешки се правят особено ако бързаш - бях пропуснала да питам за нещо важно, одобрих съответния материал и го блокирах. Когато установих грешката си, отидох при моя мениджър и той ме посъветва какво да направя и как да избегна подобна ситуация в бъдеще. "Бързай бавно" е съвет, който получих от главния си мениджър, тя ми каза, че грешки се допускат и само тези, които не работят не грешат. Казвайки ми да бързам бавно, означаваше да действам, но да съм проверила/помислила преди това. И до днес следвам този нейн съвет и ще съм й винаги благодарна.

Какво бихте препоръчали на кандидатите за стаж в Тева?

Да се опита да разберат метода на работа, процесите и да прилагат наученото. Да бъдат мотивирани да учат и да бързат бавно.

Какво най-много ви допада в настоящата ви работата?

Динамиката и естеството на работа, комуникацията с колеги от цял свят и естествено с моите колеги от екипа. Бих казала, че съм благословена с колеги, които са прекрасни. Винаги съм казвала, че не е нужно всички да сме приятели, но трябва да се разбираме и приятелството с колеги е бонус. Разбирателството между колегите е важно, за да имаме приятна работна обстановка и работата ни да върви гладко, тъй като ние зависим един от друг.