Премия „Мапеи“

Премия „Мапеи“ е специално профилирана програма на компанията, стремяща се да подкрепи бъдещите млади инженери и архитекти в тяхното професионално обучение и развитие, както и да им даде възможността да опознаят отблизо света на „Мапеи“.

„Мапеи България“ ще награди най-добре представилите се кандидати с премия равна на тяхната годишна такса в български университет.

В рамките на тази програма одобрените кандидати по нея ще имат възможността да направят едномесечен стаж в отдел „Продуктово управление“ – София, но също така ще бъдат и наши гости в Милано, където ще посетят нашите изследователски центрове.

Пълните условията за участие в конкурса за премия „Мапеи“ ще бъдат публикувани в нашата LinkedIn страница през май 2021.