Полагане на широкоформатни плочки

Характеристики, проблеми и подходящи продукти за все по-популярния вид плочки. Интервю на Marco Albelice – MAPEI SpA

Широкоформатните керамични плочки покриват по-голяма площ, изискват по-малко разделения и прекъсвания (фуги и дилатационни/работни фуги, които често се пренебрегват) и създават илюзия за монолитно, цялостно покритие.

Колкото по-големи са плочките, толкова по-малко са разстоянията или прекъсванията в керамичното покритие. За много хора това се счита за предимство и е високо оценено от архитектите и крайните клиенти.

Техниците следва да се запитат: използваме ли същия инсталационен метод при монтиране на плочки с голям формат както при тези, от малък до среден формат? Има ли някакви специални изисквания които трябва да спазим? КАКВО Всъщност означава „ГОЛЯМ ФОРМАТ“? Класифицират ли се плочки с размери 30 х 30 см или 40 х 40 см като голямоформатни?

Бихме могли да използваме здравия разум, за да отговорим на този въпрос, но ако е необходимо, има италиански стандарт UNI 11493.1– Керамични плочки за стени и подове: инструкции за проектиране, монтаж и поддръжка, който определя следното:

„... според стандарта UNI 11493 [...] плочки с голям формат се определят тези, на които  една от страните е по-дълга от 60 cm”.

За целите на тази статия ще разгледаме и формати на плочки до 3 м, които в определени случаи дори могат да надхвърлят тези граници и да са с дебелина от 3 до 6 мм.

КАКВИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ МОНТАЖ НА ШИРОКОФОРМАТНИ ПЛОЧИ?

 1. Движение и преместване на плочи: особено големите плочки обикновено се обработват и пренасят посредством вендузи и твърди опорни рамки. Те спомагат за предодвратяването на твърде голямо огъване на плочите, което може да доведе до натрупване на напрежение в тях което е предпоставка за последващо напукване или дори счупване. Работата с широкоформатни плочки изисква подходящ брой монтажници.

  1. или да доведе до напукване или счупване. Трябва да се отбележи, че основите, върху които керамичните плочки трябва да бъдат залепени, следва да се изравнят с подходящ изравнителен продукт (като ULTRAPLAN, NIVORAPID, PLANITOP FAST 330 или подобни) и никога не трябва да се разчита само на лепилото.

КАКЪВ ТИП ЛЕПИЛО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ЗАЛЕПЯНЕ НА ШИРОКОФОРМАТНИ ПЛОЧКИ? Лепилото трябва да бъде подобрено и в повечето случаи (ако не всички!), трябва да е деформируемо. Защо? Колкото по-голяма е повърхността на плочката, на толкова по-голямо напрежение и натоварване  ще бъде подложена  цялата система, включително и лепилото. Естествените деформации или тези, предизвикани от външни фактори (като температурни колебания), могат да отлепят или повредят покритието. Съгласно стандарта UNI 11493.1, за керамични плочки с една страна с размери повече от 90 или 120 cm се препоръчва подобрено лепило (клас 2) с деформируемост (клас S1 или S2). Деформируемите лепила се характеризират с по-ниския си модул на еластичност, което ги прави по-ефективни при деформации, причинени от различното поведение на материалите съставящи системта. Най-новата технология позволява да се произвеждат плочки във формати и дебелини, които само до преди няколко години не се предлагаха на пазара на керамични плочки. Те често се подсилват чрез прилагане на укрепваща мрежа върху гърба им и като цяло имат много ниска абсорбция. Лепилата клас S1 и S2 гарантират особено високи нива на адхезия, така че дори много големи плочки, изработени от гранитогрес (материал с много ниска абсорбция), могат да бъдат залепени успешно. Освен лепилото, фугиращите смеси, дилатационните фуги, техниката на двойно обмазване и правилната оценка на условията на строителния обект са всички основни аспекти, които трябва да се имат предвид, за да се монтират широкоформатни плочки успешно. Три продукта от широката гама лепила на MAPEI са особено подходящи за широкоформатни плочки:

• ELASTORAPID: двукомпонентно, високоефективно, силно деформируемо, бързо втвърдяващо се и изсъхващо циментово лепило без вертикално приплъзване и удължено отворено време (клас C2EFT S2 съгласно стандарт EN 12004).

• ULTRALITE S2: еднокомпонентно, високоефективно, силно деформируемо, леко циментово лепило с удължено отворено време, много висока устойчивост и добра способност за омокряне, с много ниски емисии на летливи органични съединения, идеално за тънки гранитогресни плочки (клас C2E S2).

  •      KERABOND Т: циментово лепило от клас C1. Смесването му с ISOLASTIC вместо вода подобрява неговите характеристики, за да отговори на изискванията на клас C2E S2 (подобрено, силно деформируемо, циментово лепило с удължено отворено време).