Мартин Стоянов: За мен изборът да работя в „Мапеи” беше повече от естествен

Чувството за принадлежност към компания, в която Етичният кодекс е непроменлива величина във времето е основен мотиватор и до днес

Г-н Стоянов, как избрахте този сектор за своята кариера?

Истината е, че до голяма степен строителният сектор избра мен след стечение на определени обстоятелства преди повече от 14 години. След приключване на професионалния ми път в различен сектор, пред мен се откри възможност за професионална реализация в „Мапеи“. Поради естественото ми влечение към технологичния свят и след като имах възможността да надникна в кухнята на компанията, за мен изборът беше повече от естествен. Бих казал, че по-скоро избрах да работя в „Мапеи“, отколкото в строителния сектор.

Кой беше най-трудният ви момент като мениджър в началото?

Създаването на дружеството „Мапеи България“ като цяло беше в много труден момент за строителната индустрия. Във времена на дълбока криза и изключително свит пазар, във времена когато други конкурентни марки и местни производители отдавна бяха познати на българският пазар и присъстваха с производствени мощности и капацитет, ние трябваше да прокарваме нашия път. Вървейки по него, ние не направихме компромис с основните ценности заложени във философията на „Мапеи“, а именно технократски подход и високо качество на продуктите, такова каквото е в целият свят. Именно тази ми отговорност като технически мениджър на компанията, да подпомагам намирането на първо място правилните технически решения, които да бъдат реализуеми в един много агресивен и ценово ориентиран пазар, може би беше най-трудният ми момент в началото.

А кое е това, което ви мотивира да работите вече повече от 10 години в Mapei?

Моралът, прозрачността, уважението и усещането за семейство са основни ценности издигнати на пиедестал в „Мапеи“, които усетих за първи път преди повече от 10 години. Чувството за принадлежност към компания, в която Етичният кодекс е непроменлива величина във времето е основен мотиватор и до днес. Технократското мислене и отдаденост, заложени дълбоко в гените на „Мапеи“, отношението към клиентите и работата като съвкупност от всичко изброено, са превърнали мечтата на един човек преди повече от 80 години в мащабната реалност, която е днес „Мапеи“.

Колко голям е екипът, с който работите пряко, как са разпределени функциите в него, как комуникирате във време на пандемия?

Техническият отдел на „Мапеи България“ наброява вече девет души. Всички ние имаме една основна цел, а именно да подпомагаме нашите клиенти с правилния избор на технически решения от гамата на „Мапеи“, без значение дали се отнася до тунел, виадукт, басейн, спортна зала или просто тераса. Част от екипа е съставен от строителни инженери на позиции като продуктови мениджъри и специалисти профилирани в различни специалности, така че да са способни да бъдат максимално компетентни в своята област и съответно максимално полезни при различните ни клиенти при взимането на решения в различни казуси на терен. Освен тях, друга част от отбора са много добре подготвените и квалифицирани технически инструктори, които ще демонстрират или обучат клиента как най-правилно и надеждно да бъде изпълнено избраното техническо решение или продукт. В периода на пандемия, предизвикателствата са още по-големи, тъй като нашата работа изисква да сме на терен. Въпреки сложната обстановка, се радвам, че съумяхме и намерихме начини да продължим да подкрепяме нашите клиенти.

Какви са актуалните тенденции на пазара и какво е поведението на българския потребител? Все още ли цената е водещия критерий? Различават ли се изискванията на българите към строителните материали от тези на италианците, например?

Като цяло българският потребител се информира добре за най-актуалните тенденции. Благодарение на дигиталните технологии и сравнително достъпните пътувания в чужбина, тенденциите бързо достигат и до нас. Например в света на керамичните плочки широкоформатните размери надвишаващи човешки ръст, отдавна не са новина. Същите, обаче, изискват по специален подход и продукти. Като италианска компания, „Мапеи“ върви заедно с този тренд от самото му начало. За щастие, българският потребител все по-добре осъзнава, че продуктите за монтаж на широкоформатни керамични плочки не са просто консуматив, а фактор с първостепенна важност за надежден и дълготраен краен резултат. А тук цената не може да е водещ критерии.

 

Могат ли иновациите да изместят традиционните практики при строителните материали? Какви са тенденциите в развитието на вашите продукти?

Бих казал, че това се налага от само себе си. Съвременните строителни проекти са все по-сложни и предизвикателни с кратки срокове, което изисква използването на иновативни продукти с висока ефективност и надеждност. „Мапеи“ е от компаниите, които инвестират много в научноизследователска и развойна дейност и това ни позволява да бъдем на лидерски позиции чрез иновативни продукти. Продуктите на „Мапеи“ винаги се развиват в няколко определени посоки: на първо място надеждност във времето, повишаване на ефективността на използващия ги чрез съкращаване на технологичните времена и разбира се, решаване на все по-сложни проблеми, придържайки се към описаните по-горе качества.

Как успявате да поддържате познания за такъв богат асортимент ? И за какво най-често се обръщат клиентите ви към вас?

Невъзможно е за един човек да познава в абсолютни детайли всички продукти от гамата на „Мапеи“. Затова разчитаме на екипа от продуктови мениджъри и специалисти, като всеки е навлязъл в дълбочина на своята специализация. Мой основен приоритет като технически мениджър на компанията е всички процеси свързани с техническото обслужване да са така координирани, че клиентите ни да получат максимално адекватна и навременна техническа подкрепа от мен или съответния специалист. Темите, по които клиентите се обръщат към нас са най-разнообразни, от тунели и стадиони, до басейни и тераси. Бих казал, че темата с хидроизолации и монтажи на настилки и облицовки от керамични плочки е най-често застъпена.