Описание:

Банка ДСК предлага пакет от банкови услуги и продукти, включително индивидуално банкиране, частно и корпоративно банкиране, дебитни и кредитни карти.

Сфери на дейност: Банкови услуги и продукти

Отворени позиции