Описание:

SYNECTICA е  консултантска компания за управление на човешки ресурси. 

Сфери на дейност: Подбор на персонал, Оценка на персонал, Обучение и развитие

Отворени позиции