Описание:

HRS Bulgaria е българска агенция за подбор и анализ на персонал с над 10
години опит на пазара. Компанията развива успешна дейност във всички сектори
от пазара на труда и ежегодно бива награждавана в различни категории, сред
които "Най-добър работодател - Човешки ресурси".

Сфери на дейност: Човешки ресурси

Отворени позиции