Описание:

Общността „Шишеджам“ е една от най-мощните индустриални компании в Турция, която оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост. Компанията оперира на територията на Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцeговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ и заедно със своите 85 години опит, 22 000 служители, производствени дейности в 14 държави и продажби в 150, компанията е един от трите водещи световни лидери в своя бранш.

Сфери на дейност: Производство на стъклени изделия

Отворени позиции