Описание:

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services.

Сфери на дейност: Одит, данъчни и консултантски услуги

Отворени позиции