Описание:

"Management Financial Group" е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа.

Сфери на дейност: Небанкови финансови услуги

Отворени позиции