Описание:

УниКредит Булбанк е една от водещите банки в България и член на УниКредит - успешна Паневропейска търговска банка. 

Сфери на дейност: Банки

Отворени позиции