Описание:

"Автомагистрали - Черно море" АД извършва строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях вече повече от 50 години.

Сфери на дейност: Пътно строителство

Отворени позиции