Описание:

Монди Стамболийски е част от международна група за производство на хартия и опаковки с около 26,000 служители в повече от 100 производствени единици в над 30 държави в цял свят.   

 

Сфери на дейност: Производство на целулоза и хартия

Отворени позиции