Описание:

Езикови училища "Интелект" – 22 години опит в преподаването на английски, немски, италиански, испански и френски език.

Сфери на дейност: Чужди езици и култури

Отворени позиции