Описание:

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, с доказана история на постижения от над 130 години в сферата на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация на процеси и задвижвания.

Сфери на дейност: Производство на продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Отворени позиции