Описание:

"Елпром Хеви Индъстрис България”, част от „BEZ International Group”, е един от европейските лидери в производството и търговията със силови трансформатори и стъпални регулатори.

Сфери на дейност: Енергетика , Тежко машиностроене

Отворени позиции