Описание:

Производство на трансформатори и стъпални регулатори

Сфери на дейност: